เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. และคณะ หน.นขต.ศปร. ร่วมอวยพรและขอรับพรจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.62 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. และคณะ หน.นขต.ศปร. ร่วมอวยพรและขอรับพรจาก พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562