เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 โดย พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

-->