คณะอาจารย์และนักเรียน ร.ร.เซนต์ดอมินิก

เมื่อวันที่ 7 มื.ย.61 ศปร.ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน ร.ร.เซนต์ดอมินิก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย