คณะผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายสิบการเงินอาวุโส ของ บก.ทท. รุ่นที่ 13

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 ศปร.ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายสิบการเงินอาวุโส ของ บก.ทท. รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย