ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน BikeUnAiRak

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. และคณะ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน BikeUnAiRak "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สานน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เส้นทาง พระลานพระราชวังดุสิต - สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จว.ส.ป.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>