พิธีประดับยศ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วย เนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคาร ศปร.