ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ นายประสาน พรมใจ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทหารของ บก.ทท. รุ่นที่ 10 จำนวน 115 นาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.