พิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วย

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วย เนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคาร ศปร.