พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ศปร. ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ศปร. ประจำปี 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคาร ศปร.