12 ม.ค.62 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. นำกำลังพลร่วมจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยรับผิดชอบพื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 “ศาสตร์แห่งองค์พระราชา ตอน สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด มาเชื่อมโยง ประยุกต์ให้สอดคล้องกัน ให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลอง การพัฒนาคูคลอง ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>