ประชุม หน.ส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เข้าร่วมประชุม หน.ส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน เกียรติฯและบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.