พิธีประดับยศ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วยเนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคาร ศปร.