เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. เป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนางานตามภารกิจ เรื่อง การบูรณาการข้อมูลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ทท. และ บช.ตชด.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. เป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนางานตามภารกิจ เรื่อง การบูรณาการข้อมูลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ทท. และ บช.ตชด. ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธ.ค.๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา