เยี่ยมชม โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 พ.อ.ทรงธรรม จันทร์เหยี่ยว ผอ.กปก.สปก.ศปร., พ.อ.ชนินทร์ ขาวรัตน์ ผอ.กผค.ศปร. และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชม โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี