คณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย บก.ทท. รุ่นที่ 17

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายร้อย บก.ทท. รุ่นที่ 17 จำนวน 40 นาย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>