คณะ สจว.สพฐ.

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) จำนวน 170 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.