พิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วย

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานพิธีฟังพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของวันวิสาขบูชา" โดยพระครูโพธิสุตาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสีกัน พุทธสยาม ณ ห้องธรรมบุณย์ ชั้น 4 อาคาร #ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง #กองบัญชาการกองทัพไทย