คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 340 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>