พิธีเปิดการอบรมวิทยากรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศปร.