ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์

19 ธ.ค.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศปร.