พล.ต.สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร.ได้เยี่ยมชมและให้แนวคิดการปฏิบัติ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

พล.ต.สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร.ได้เยี่ยมชมและให้แนวคิดการปฏิบัติ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ วันที่ 19 ธ.ค.61 โดยมี รอง ผบ.นสร.ให้การต้อนรับ