เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.61 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการ 1 หน่วย 1 ชุมชน 1 วัด 1 โรงเรียน ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

<

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

-->