ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลฯ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 พล.ต. สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร. เป็นประธานในการประชุมการจัดทำฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเหล่าทัพ และ บช.ตชด. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศปร.