ทดสอบร่างกายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ร่วมทดสอบร่างกายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ณ สส.ทหาร และตรวจเยี่ยมโครงการในความรับผิดชอบของ สสก.ทหาร ได้เเก่ การก่อสร้างประตูช่องทางเข้า - ออก พื้นที่ทุ่งสีกัน 1 การมอบกุญแจห้องพัก การก่อสร้างพื้นที่สันทนาการ การก่อสร้างอาคารสวัสดิการ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. การก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร พื้นที่ สส.ทหาร และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ทท. โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมแนะนำพื้นที่ที่ตั้งหน่วย ได้แก่ ศตก. นทพ. เเละ ศทช.ศบท. ในการนี้ด้วย.