คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ ทอ.

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารสวัสดิการ ทอ. จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.