คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.