คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 27 คน เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.