การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (แผน 4 ปี) 2562-2565 ในห้วงเวลาวันที่ 23-24 เม.ย.61 ณ ห้องอบรมชั้น 2 ศปร.