คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 ศปร.จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม คณะครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองจำนวน 449 คนโดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ ณ รร.ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก 2) เขตสายไหม กรุงเทพฯ