เมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.61 พล.อ.นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเยี่ยมชมบ้าน นายจรูญ นวลพลอย (ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป ประจำปี 2560) ณ อ.ชะอำ จว.พ.บ.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>

-->