สำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนกรมพัฒนากระทรวงกลาโหมกัมพูชา

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 พล.ต. สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร. และคณะเดินทางเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อสนับสนุนกรมพัฒนากระทรวงกลาโหมกัมพูชา ในการจัดทำแผนแม่บทพื้นที่เกษตรผสมผสาน ณ จ.โพธิสัตว์ ราชอาณาจักรกัมพูชา