ภาพกิจกรรม ผู้บังคับบัญชา

การประชุมเตรียมการจัดการประกวดฯ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.61 ศปร.จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับสำนักงานเขตสายไหม คณะครูและนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองจำนวน 449 คนโดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ ณ รร.ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก 2) เขตสายไหม กรุงเทพฯ

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 27 คน เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.

การประชุมเตรียมการจัดการประกวดฯ

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศปร.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. นำกำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561 ณ บก.ทท.

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. นำกำลังพลของหน่วยจัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 ณ อาคาร ศปร.

ทดสอบร่างกายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท.

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. ร่วมทดสอบร่างกายนายทหารชั้นนายพล บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ณ สส.ทหาร และตรวจเยี่ยมโครงการในความรับผิดชอบของ สสก.ทหาร ได้เเก่ การก่อสร้างประตูช่องทางเข้า - ออก พื้นที่ทุ่งสีกัน 1 การมอบกุญแจห้องพัก การก่อสร้างพื้นที่สันทนาการ การก่อสร้างอาคารสวัสดิการ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต บก.ทท. การก่อสร้างสถานีสารวัตรทหาร พื้นที่ สส.ทหาร และโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บก.ทท. โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมแนะนำพื้นที่ที่ตั้งหน่วย ได้แก่ ศตก. นทพ. เเละ ศทช.ศบท. ในการนี้ด้วย

พิธีเปิดการอบรมวิทยากรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศปร.

ประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศปร.

พิธีเปิดการสัมมนาตามภารกิจ เรื่อง "9 ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน"

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาตามภารกิจ เรื่อง "9 ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน" และฟังบรรรยายเรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการประยุกต์ใช้การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพื่อการพึ่งพาตนเอง" โดย ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องบรรยายสรุป ชั้น 1 ศปร.

พิธีประดับยศ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 พล.อ. บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่ข้าราชการของหน่วยเนื่องในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น ณ อาคาร ศปร.

ภาพกิจกรรม ศปร.

ภาพกิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ ศปร.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง