พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. ที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล ประจำปีงบประมาณ 2563 (วาระ ต.ค.62) ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธาน