บรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 3-5 ม.ค.63 บก.ทท. (ศปร.) จัดวิทยากร พ.อ.ศนิโรจน์ ธรรมยศ สนับสนุนการฝึกอบรมเยาวชนโครงการพี่ช่วยน้อง ร่วมปรองดองสมานฉันท์ ของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 1/63 ณ วัดเกตการาม อ.เมือง จว.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าอบรมจำนวน 200 คน