คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบีคอนเฮ้าส์แย้มสอาดรังสิต จำนวน 72 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>