บรรยายพิเศษ

วันที่ 16 พ.ย.61 เวลา 1400-1650 พล.ต.เลียบ จันทร์สุขโข ผทค.บก.ทท. ได้นำคณะวิทยากรจาก ศปร. มาบรรยายในหลักสูตร การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคง" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 100 คน