พิธีบวงสรวง ณ บก.ทท.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2563 บก.ทท. (ศปร.) โดย พล.อ. วิทยา ขันธอุบล ผอ.ศปร. และกำลังพล ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรม ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีมังคลาพิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช(จำลอง) เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธี ณ บก.ทท.