พลทหารกองประจำการ นปอ.

18 ต.ค.60 ศปร. ให้การต้อนรับคณะพลทหารกองประจำการ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (นปอ.) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร.