บรรยายพิเศษ

วันที่ 19 พ.ย.61 เวลา 1400-1630 พล.ต.เลียบ จันทร์สุขโข ผทค.บก.ทท. ได้นำคณะวิทยากรจาก ศปร. มาบรรยายในหลักสูตร การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคง" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 30 คน