อบรมการพัฒนาระบบราชการ ศปร.

เมื่อวันที่ 19-20 พ.ย.61 ศปร. ได้จัดการอบรมการพัฒนาระบบราชการ ศปร. เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาการปฏิบัติการไปสู่ Thailand 4.0 และกระบวนการ PDCA" โดยมี พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 ศปร.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>