ฟังบรรยายธรรมเทศนา

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 ศปร. ได้จัดการฟังบรรยายธรรมเทศนา เรื่อง "ธรรมะสอนใจ อยู่อย่างไรให้เป็นสุข" โดย พระครูปริยัติคุณาทร เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องธรรมบุณย์ ชั้น 4 ศปร.

<< ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>