บรรยายพิเศษ

วันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 1300-1600 พล.ต.เลียบ จันทร์สุขโข ผทค.บก.ทท. ได้นำคณะวิทยากรจาก ศปร. มาบรรยายในหลักสูตร การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคง" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน