ศึกษาดูงาน กสข.สทพ.นทพ.

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 พล.ต.สุชาติ แดงประไพ ผช.ผอ.ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงวัวเนื้อ การผลิตน้ำเชื้อ การทำอาหารสัตว์ การห่มดิน ณ กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา