พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.60 เวลา 0700 ผอ.ศปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 โดยมี ผบ.ทสส. เป็นผู้วางพวงมาลาของ บก.ทท. เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5 พระลานพระราชวังดุสิต โดยมี รมช.กห. เป็นประธานในพิธีฯ สำหรับ บก.ทท. มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล บก.ทท. หน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งหมด 17 หน่วย ประกอบด้วย กห. สป. บก.ทท. ทบ. ทร. ทอ. ตร. อผศ. กอ.รมน. สมาคมแม่บ้าน จำนวน 7 สมาคม และ มูลนิธิศิษย์เก่า รร.ตท.