ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.61 พล.อ. นครา สุขประเสริฐ ผอ.ศปร. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.ท.อาวุโส Phan Van Giang ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพประชาชนเวียดนาม และ รมช.กห.เวียดนาม โดยมี พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร บก.ทท.