พิธีลงนาม

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 พล.ท.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.ศปร. และข้าราชการ ศปร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.63 ณ ห้องรวมพล ชั้น 3 ศปร.