เยี่ยมคำนับ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 พล.ท.วิทยา ขันธอุบล รอง ผอ.ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เข้าเยี่ยมคำนับ พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รอง เสธ.ทหาร ณ กองบัญชาการกองทัพไทย