ศึกษาดูงาน บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 พล.อ.บัณฑิตย์ บุณยะปาน ผอ.ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี