ศึกษาดูงาน สวนเกษตรดาดฟ้า

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 ศปร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ให้กับกำลังพลกองทัพราชอาณาจักรกัมพูชา รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน สวนเกษตรดาดฟ้า ณ สำนักงานเขตหลักสี่