คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 ศปร. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 36 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร ศปร.